Tammarine

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่นุ่มฟู เปี่ยมด้วยไขมันจนสมควรเอาไปชุบแป้งทอด ชอบวาดรูป หาข้อมูล และเขียนนิยาย (แป๊บๆ แล้วก็ดอง) สนใจศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่อยากรู้แต่ไม่รู้ เวิ่นเก่งเป็นที่หนึ่ง-------------

อัลบั้มของ Tammarine

อัลบั้ม

4images
Feline Felidae5 years ago
7images
Identical BG5 years ago
9images
Be Detective5 years ago
13images
InSpectre5 years ago
2images
6images
Fanart5 years ago
3images
14images
[Commu] Scienia4 years ago
2images