Shiori2525

ผมชอบการวาดภาพครับ เน้นการวาดในคอมพิวเตอร์เป็นหลัก วาดมาหลายปีฝีมือก็ยังไม่พัฒนามากนัก

อัลบั้มของ Shiori2525

อัลบั้ม

ไม่มีอะไรที่จะแสดงที่นี่