Kamui710

งานวาดเป็นงานอดิเรก เสพเมะ มังงะเป็นรอง ครับ ไม่ได้เรียนมาทางสายวาด เขียนๆโดยตรง แค่ใจชอ

ภาพของ Kamui710

รูปภาพ

เขียนข้อความ ...
โพสต์
ยกเลิก