He is my mascot >w< Heee

It's old work and I sent this to the latest clip studio contest too but I don't won.That OK-- [Mimi contest]

I try to use many blushs in this so fun!

มาสคอตเราเอง ถถถ ก็ภาพดิสภาพนั้น--- เป็นงานที่วาดแล้วเอาไปส่งคอนเทสของคลิปสตูได้พอดีเลยค่ะ ถถถ//ซื้อมาใช้ลองบรัชส่งทีเดียวหลายต่อมาก-- แต่ไม่ได้รางวัลหรอกนะคะ ถถถ

Nutto

        
8873 views

He is my mascot >w< Heee

It's old work and I sent this to the latest clip studio contest too but I don't won.That OK-- [Mimi contest]

I try to use many blushs in this so fun!

มาสคอตเราเอง ถถถ ก็ภาพดิสภาพนั้น--- เป็นงานที่วาดแล้วเอาไปส่งคอนเทสของคลิปสตูได้พอดีเลยค่ะ ถถถ//ซื้อมาใช้ลองบรัชส่งทีเดียวหลายต่อมาก-- แต่ไม่ได้รางวัลหรอกนะคะ ถถถ

Added to Original CG and categorized in — 2 years ago

เขียนข้อความ ...
โพสต์
ยกเลิก
Pske
Pske
2016-08-30 13:42:49

แจ่มปายเบยย

ในอัลบั้มนี้


ภาพน่าสนใจ

 • Midori_Jiyo
 • Coraline Shine(Calire)
 • foxy
 • L
 • Costume Augustin
 • =~=
 • 38
 • Hotarubi no Mori E (?)
 • H6 (2)
 • Naoki's Birth Day 2015
 • หนุ่มขับแท็กซี่
 • Karamatsu
 • me x SB69
 • Donut girl
 • EKUBO
 • D1
 • ชุดนักเรียน
 • Luin Lune
 • Dante
หมายเหตุ: เนื้อหานี้มีความเป็นส่วนตัว เปลี่ยนความเป็นส่วนตัว to "public" to share